Graffitis. Inspiració al carrer | Inspiración en la calle

Graffitis. Inspiració al carrer | Inspiración en la calle

Graffitis a Beirut

Una de les meves debilitats quan viatjo a ciutats diferents es fixar-me en els graffitis que trobo en els murs dels seus carrers.  Són una mostra del que passa en l’interior de la seva societat.
A Beirut, que és una ciutat que conec bé, és  on n’he trobat el més interessants i visualment més potents. La majoria estan fets en edificis en runa o força destrossats pel seu malaurat passat, com la guerra del 82 que va patir  aquesta ciutat mediterrania encantadora i màgica que sobreviu a totes les adversitats.
Expressió artística i social sobre els signes dels conflictes del passat.

Grafitis en Beirut

Una de mis debilidades cuando viajo a distintas ciudades es fijarme en los grafitis que voy encontrando en los muros de sus calles. Son una muestra de lo que sucede en el interior de su sociedad.
En Beirut, ciudad que conozco bien, es donde he econtrado los grafitis más interesantes y visualmente más potentes. La mayoría están hechos sobre edificions en ruinas o destrozados por su desdichado pasado, como la guerra del 82 que sufrió esta ciudad mediterranea encantadora y mágica que sobrevive a todas las adversidades.
La expresión artística y social sobre los signos de los conflictos del pasado.

Graffiti calles de Beirut

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *