Projecte 23 Espines

Projecte 23 Espines

FUNDACIÓ VALVI, GIRONA

Idea pensada i creada per l’ànima sensible, creativa i tenaç d’en Jaume Geli, a on al final 200 artistes hi hem participat amb una obra visual personal, acompanyada d’un texte poètic d’en Jaume Geli, també hi ha col·laboracions musicals i de videos.

El projecte 23 Espines s’inaugurarà el dimarts 7 de juliol a les 20h. a la Fundació Valvi, Girona.

FUNDACIÓ VALVI
C/ Jaume I, 42 baixos
17001 Girona
www.fundaciovalvi.cat

Instagram @23espines