Juliol d’exposicions

Juliol d’exposicions

Em plau comunicar-vos que tinc un Juliol excepcional,  a on puc mostrar la meva obra en dues exposicions ben diferents.

«La Natura com a metàfora»

La natura com a metàfora

«La Natura com a metàfora» és una exposició de grans dimensions, en la  que puc mostrar un treball intens i amb diferents formes d’expresar-me, diferents metodologies: pintura, poesia visual, instal·lacions, fotocollage, escultura… Al servei d’un tema de recerca: la natura.
Centre cultural Les Bernardes de Salt (Girona)

«Nature as a metaphor» is big format exhibition, in which I can show a more intense line of work and with different means to express myself, different methods: painting, visual poetry, installations, photo-collage, sculpture… All in service of a same topic of research: Nature.

«Miralls intangibles»

«Miralls intangibles», una exposició de format més íntim,  pintures essencialment, sobre el tema de les ombres i els reflexes, els miralls que ens acompanyen constanment i que a vegades ni veiem.

“Intangible Mirrors” is an exhibition with a more intimate format, mainly painting, around the idea of shadows and reflexes, the mirrors that follow us wherever we go and sometimes we don’t even notice.