Alçar el Vol. Exposició conjunta al showroom de Jafre